“GÜVEN KONTROLE MANİ DEĞİLDİR” düsturu ile hareket eden SEMBOL BOYA;

* Eğitim ve denetim sistemi içerisinde oluşturulan ve tüm şirketin denetlendiği geniş kapsamlı bir iç denetleme  yönetimi ile denetlenir.

* SEMBOL BOYA; oluşturduğu Eğitim ve denetim sistemi içerisinde iç denetleme  yönetimi ile; programlı iç denetimler, programsız iç denetimler, İSG denetimleri ve 5S denetimleriyle kontrol eder.

* Bu denetimler tüm şirketin denetlendiği geniş kapsamlı denetimlerdir. Planlı denetleme veya plansız denetlemeler, iç denetleme soru listesine göre tamamlandıktan sonra gözlemler, uyarılar, varsa minör – majör uygunsuzluklar ilgili bölüm yöneticisine gönderilir, düzeltici ve önleyici faaliyet raporları düzenlenerek, gerekli olan aksiyon planlanır ve takibi yapılır.