İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

FİRMA OLARAK;

 

 1. Tüm çalışanları önce “insan” anlayışıyla onların ahlaki ve insani değerlerine saygı duyacağımıza;
 2. Onur kırıcı hiçbir davranış ve faaliyete izin vermeyeceğimize ve bu davranışta bulunan çalışanımıza da müsaade etmeyeceğimize;
 3. Sorunları karşılıklı anlayış ve görüşme çerçevesinde iyi niyetle çözeceğimize;
 4. Mobinge izin vermeyeceğimize;
 5. Çalışanlarımızın ikinci ailesi olabilecek zemini sağlayacağımıza;
 6. Bu yapıya uygun insanlarla devam edeceğimize (değilse hukuki çerçevede yolları ayıracağımıza).
 7. Irk, renk, etnik, inanç ve sosyal görüşlerinden dolayı çalışanlar arasında bir ayrımcılık ve ayrıcalık yapmayacağımıza,
 8. Eşit değerde iş için kadın, erkek, engelli ve sabıkalı çalışanlar arasında ücret eşitliği yaratarak, herhangi bir ayrım yapılmaksızın her işçiye aynı değerde iş için aynı ücret vereceğimize,
 9. Fabrikamızda çalışanlarımız kişilikleri ile değil işi yapabilme özelliklerine göre istihdam edilerek, işçi terfilerinin yalnızca iş performansı, iş yeteneği ve liyakat esası gözetilerek  değerlendirileceğine,
 10. Tüm çalışanlarımıza çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli eğitimleri vererek onları bilgilendirip, sağlıklı güvenli bir çalışma ortamı yaratacağımıza,
 11. Müşterilerimizin sağlık, güvenlik ve çevre konusundaki taleplerine cevap vereceğimize,

Bunun için:

 • Çalışma faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indireceğimize,
 • Çevre ve iş sağlığı iş güvenliği politikalarımız hakkında üst yönetimimizi ve tüm çalışanlarımızı bilgilendireceğimize,
 1. Çevreye zarar verebilecek riskleri ortadan kaldıracağımıza,

 

SÖZ VERİYORUZ…